Ρόδος: Ἡ Ἀκρόπολη τῆς Λίνδου!

Ρόδος 027

Ἄποψη τῆς Ἀκροπόλεως ἀπὸ τὴν παλαιὰ πόλη

     Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἄγρια ὀμορφιὰ τοῦ ἀπόκρημνου βράχου, τοῦ περιτριγυρισμένου ἀπὸ τὸ μεσαιωνικὸ κάστρο, ποὺ ζηλότυπα κρύβει  πίσω ἀπὸ τοὺς πύργους καὶ τοὺς φαρδεῖς τοίχους του, τὴν ὀμορφιὰ τῶν ἀρχαίων μνημείων. Σήμερα ἡ ἀκρόπολη τῆς Λίνδου δέν εἶναι περιτριγυρισμένη ἀπὸ τὸ ἱερό ἄλσος ποὺ μὲ ἄπειρη φροντίδα οἱ εὐλαβεῖς Λίνδιοι διατηροῦσαν καί ποὺ ὁ Ἀγλώχορτος, ἱερεῦς τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς ( 3ο μὲ 4ο αἰ. μ.Χ.), μὲ ὑπερηφάνεια ἀναφέρει, σὲ διάφορες ἐπιγραφές, τοὺς κόπους ποὺ κατέβαλλε γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ πανάρχαιου ἄλσους.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου