Σπήλαιο Ἁγίου Γεωργίου, στὸ Κιλκίς…

Τ σπήλαιο εναι γνωστ στος ντόπιους κα  ς «Το Μπουλασίκη τρύπα» «Ο 40 κάμαρες»…

Σπηλαιο Κιλκις

Τ σπήλαιο το γίου Γεωργίου νακαλύφθηκε τυχαα τ 1925, π τν λατόμο Γεώργιο Παυλίδη. φαιροσε πέτρα κα μ τν νατίναξη πο κανε βρέθηκε σχισμ το σπηλαίου.

«Τ σπήλαιο το γίου Γεωργίου βρίσκεται στος νοτιοδυτικος πρόποδες το μώνυμου λόφου, στν περιφέρεια τς πόλεως το Κιλκίς.  Εναι διώροφο, κι ατ πο τ κάνει ν ξεχωρίζ εναι τ πέτρινα κοράλλια. «λος δεύτερος ροφος εναι γεμάτος π κοράλλια. Πς εναι τ κοράλλια στ θάλασσα κολλημένα στ βράχια, τσι εναι κα σ μς δ. λικία το λόφου που βρίσκεται τ σπήλαιο εναι περίπου 235 κατομμυρίων χρόνων. Τν κριβ λικία μως το σπηλαίου δν τ γνωρίζουμε, λλ τν τοποθετούμε στ 800.000 μ να κατομμύριο χρόνια. Μέσα πάρχουν ξι θάλαμοι, μικρο κα μεγάλοι. χει σταθερ θερμοκρασία 15-17 βαθμν Κελσίου, γρασία του εναι 95% κα χει κταση 1.000 τετραγωνικ μέτρα. Στν ξενάγηση πο κάνω στος πισκέπτες, τος ξηγ τ δημιουργία το σπηλαίου, τν διάκοσμο κα πς δημιουργονται τ κοράλλια», διευκρινίζει κ. Μακρίδης, ψυχ το σπηλαίου.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ἀθηναίων Πολιτεία, Ἀριστοτέλους

Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν πολιτειῶν τοῦ Ἀριστοτέλους ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ ἀποσπάσματα, ποὺ διασώθηκαν σὲ διάφορους συγγραφεῖς, εἶναι 99. Στὰ 51 ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀποσπάσματα τὸ ὄνομα τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ὁ τῖτλος τῶν Πολιτειῶν ἀναφέρονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔτσι:

«Ἀριστοτέλης ἐν τῇ ……..ων πολιτεία». Σὲ ἄλλα 16 ἀναφέρεται ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὸ ὄνομα τῆς πολιτείας. Καὶ στὰ ὑπόλοιπα εἶναι πρόδηλα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο, καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους τὸ ὄνομα καὶ τῆς πολιτείας. Ἔτσι, καταρτίσθηκε ὁ κατάλογος τῶν πολιτειῶν τοῦ Ἀριστοτέλους:

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ἡ τῶν Ἑλλήνων ἐξάπλωσις…

Κοίταζε τὸν ὀρίζοντα ὁ Ἕλληνας· καὶ δὲν ἔβλεπε τὴν ἀπόσταση, οὕτε τὶς θάλασσες ποὺ ἔπρεπε νὰ διασχίσῃ. Ἔβλεπε τὰ εὔφορα τὰ χώματα καὶ τὶς πόλεις ποὺ θὰ ἔστηνε μὲ τὰ χέρια του. Καὶ ἦταν καὶ ὁ χρησμὸς τῆς Πυθίας ποὺ τοῦ ἔδινε ἀέρα στὰ πανιά του, γιατὶ καὶ οἱ Θεοὶ στὸ πλευρό του ἦταν, καὶ τὸν συντρόφευαν…
Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ἡ πρώτη ἐκτύπωση στὴν Εὐρώπη…

285290_10151302238398067_880496749_n

©THE SCHØYEN COLLECTION

Ἡ πρώτη ἐκτύπωση στὴν Εὐρώπη… 6ος αἰώνας π.Χ.


Ἐπίκληση στὸν θεὸ Φοῖβο Ἀπόλλωνα. Φύλλο χρυσοῦ μὲ στρογγυλεμένες ἄκρες.
Αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ δεῖγμα σὲ χρυσό ἀπὸ τὰ φυλαχτὰ ποὺ εἶναι γνωστὰ ὡς Ἐφέσια Γράμματα. Οἱ ἀναφορὲς αὐτῶν τῶν φυλαχτῶν σὲ ἑλληνικὲς κωμωδίες καὶ ἄλλα λογοτεχνικὰ κείμενα, δείχνουν ὅτι ἦταν μαζικῆς παραγωγῆς καὶ συχνᾶ τὸ ἔφεραν πάνω τους. Αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ παράδειγμα ἐκτυπώσιμου φυλαχτοῦ. Τὸ λεπτὸ φύλλο χρυσοῦ τοποθετήθηκε πάνω ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ποὺ εἶχε ἀνυψωμένα γράμματα καὶ μὲ πίεση ἐκτυπώθηκαν τὰ γράμματα πάνω στὸ φυλαχτό.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Πολύχρυσαι Μυκῆναι…

mask

Στοά, ἀρ. φύλ. 292, 24.11.1876

« Περὶ τοῦ σκελετοῦ ὅστις εὑρέθη ἐν Μυκήναις ἡ ἐν Ναυπλίῳ ἐφημερὶς «Ἀργολὶς» δημοσιεύει τὰ ἑξῆς.

Μετὰ δὲ ταῦτα εὗρον προσωπίδα χρυσῆν, νεαροῦ ἀνδρὸς καὶ μέγα φύλλον χρυσοῦ, δίκην θώρακος. Ὁποία ὅμως ὑπῆρξεν ἡ ἔκπληξίς των, ὅτε ὑπὸ τὴν προσωπίδα καὶ τὸν θώρακα εὗρον σκελετὸν ἀνθρώπινον σῶον, διατηροῦντα ἔτι μορφὴν ἀνθρωπίνην, εἰ καὶ πελιδνοτάτην, ὡσεὶ καστανόχρουν! Ἦτον ὥς τις μούμια. Ἡ σιαγὼν διατηρεῖ ἔτι ὅλους τοὺς ὀδόντας, 32 τὸν ἀριθμόν. Φαίνεται ὥς τις κοιμώμενος! Τὸ στῆθος εἶναι εὐρὺ καὶ διατηρεῖται ἔτι ὁ θώραξ συνεχόμενος οἱονεὶ ὑπὸ ἐπιδερμίδος.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ὁ ἀρχέγονος φόβος τοῦ νεκροῦ…

Ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα τεκμηριώνουν τὴ λήψη μέτρων στε νὰ ἀποτραπῇ ἡ ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὸν κάτω κόσμο…

Τοῦ Χρ. Γ. Ντοῦμα*

charon-and-psyche-john-roddam-spencer-stanhope 1829-1908

Χάρων καὶ Ψυχή, John Roddam Spencer Stanhope, 1829-1908

   Η συμπεριφορά προς τον νεκρό και η διαχείριση του άψυχου σώματός του είναι γνώρισμα του ανθρώπινου είδους, που δεν απαντά σε άλλη κατηγορία ζώων, μηδέ των ανώτερων πιθήκων εξαιρουμένων. Γιατί ο άνθρωπος έχοντας αποκτήσει συνείδηση της ύπαρξής του άρχισε να διακατέχεται και από ανησυχίες πέρα από την εξασφάλιση της καθημερινής του επιβίωσης. Ωστόσο, αδυνατώντας να αποδεχτεί ότι κι αυτός αποτελεί μέρος του φυσικού κόσμου και, συνεπώς, υπόκειται στους νόμους της Φύσης, άρχισε να αναζητεί απαντήσεις σχετικά με την αρχική του προέλευση αλλά και με την κατάληξή του μετά θάνατον.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ὅταν ἡ Τέχνη διδάσκει…

glorythatwasgree00stobuoft_0012

Τράβηξαν ὅλα τὰ βλέμματα πάνω τους· ἡ φυσικότητα καὶ ἡ ὀμορφιά τους, δόξασαν θεοὺς καὶ ἀνθρώπους,  ὕμνησαν τὸν πόλεμο, τὸν ἔρωτα καὶ τὸ κάλλος. Ἕλληνες τὰ λάξευσαν, σὲ ἑλληνίδα πέτρα…

Ἦταν τὸ ἔτος 1887, ὅταν ὁ δόκτωρ Hasse, ἀνακάλυψε τὶς διαφορὲς ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ τοῦ ἀριστεροῦ καὶ δεξιοῦ μέρους τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, παρατηρῶντας τὴν Ἀφροδίτη τῆς Μήλου…

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Gokstadhaugen: ὁ τύμβος τοῦ Viking

Τα μυστικά του Gokstadhaugen: ένας σπουδαίος βασιλιάς των Viking, ένα μεγάλο καράβι κι ένα νεαρό αγόρι που βαριέται…

Ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Νορβηγίας είναι το πλοίο Gokstad, ένα καράβι των Viking που δεν βρέθηκε, όπως θα περίμενε κανείς, στη θάλασσα σε κάποιο ναυάγιο, αλλά στη στεριά, θαμμένο σε έναν ταφικό τύμβο στο Gokstadhaugen.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Κεφαλονιά: Εὐρήματα 7.000 ἐτῶν στὸ σπήλαιο «Δράκαινα»

298577_207006882704303_833627503_n

Μία μικρή, αθέατη βραχοσκεπή, σε υψόμετρο 70 μέτρων, κατειλημμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος της από ογκόλιθους  και  με  κατάρρευση τμήματος της  οροφής του συνεπεία των πολλών σεισμών του Ιονίου, το σπήλαιο Δράκαινα στο φαράγγι του Πόρου στην Κεφαλλονιά αφηγείται μια παλιά αλλά γοητευτική ιστορία: Πώς οι άνθρωποι πέρασαν από την Νεότερη Νεολιθική εποχή στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (αλλιώς από μέσα της 6ης π.Χ. χιλιετίας στα μέσα της 3ης) αρχίζοντας σιγά σιγά να διαμορφώνουν υποτυπώδεις «κοινωνικές» ομάδες και να συνέρχονται σε συναθροίσεις, που πλέον είχαν κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα _παρά οικογενειακό.

Πώς μπήκαν  δηλαδή  τα πρώτα – πρώτα θεμέλια για την μετέπειτα ανάπτυξη των κοινωνιών. Τα  ευρήματα  αυτά πρόκειται να  παρουσιάσουν  στο διεθνές συνέδριο «Κοινότητες σε μετάβαση. Οι περί του Αιγαίου Υστερες Νεολιθικές φάσεις (περ. 5000/4800-3200/3000 π.Χ.)»  οι ερευνητές δρ. Γεωργία Στρατούλη  και  Οδυσσέας Μεταξάς  με  την  ανακοίνωσή  τους «Διαβάζοντας τις κοινωνικές αλλαγές στο Σπήλαιο Δράκαινα»  κατά το τριήμερο 7 – 9  Ιουνίου.

Ὁ πυγμάχος τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ἰωαννίνων…

clip_image004Γράφει ἡ Ὑπατία Φάκλαρη,  ἀρχαιολόγος

***

Το έτος 1952 ο Δημήτριος Ευαγγελίδης, με τη βοήθεια του επιμελητή αρχαιοτήτων Σωτήρη Δάκαρη, συνεχίζει την ανασκαφή στο μοναδικό για την Ήπειρο πανελλήνιο ιερό της Δωδώνης, κατά την οποία περισυνελέγησαν σημαντικά ευρήματα προϊστορικών και ιστορικών χρόνων.

Oι ανασκαφές επιβεβαίωσαν τη γραπτή παράδοση ότι η λατρεία στη Δωδώνη ανάγεται στη δεύτερη π.Χ. χιλιετία και ότι υπάρχουν πλήθος αναθήματα από την εποχή αυτή, καθώς και θαυμάσια έργα τέχνης γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων.

Ανάμεσα σε ποικιλία χάλκινων ευρημάτων τα οποία ήρθαν στο φως, και συνιστούν κυρίως αναθήματα των προσκυνητών που συνέρρεαν στο ιερό από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ξεχωρίζει αγαλμάτιο πύκτη (πυγμάχου), αρχαϊκής περιόδου (550-525 π.Χ.), ύψους 0,072μ., με αριθμό ευρετηρίου Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων 4915.

Πρόκειται για εξαιρετικό έργο της αρχαίας ελληνικής χαλκουργίας, κατασκευασμένο με την τεχνική της χύτευσης σε τοπικό εργαστήριο ίσως της γειτονικής Αμβρακίας η οποία ως αποικία των Κορινθίων είχε επηρεαστεί από την τέχνη της μητρόπολης και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα χαλκοτεχνίας.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου