Γ. Μπαμπινιώτης: Οἱ Ἀρχαῖοι Μακεδόνες μιλοῦσαν τὴ Δωρικὴ διάλεκτο…

Σε διάλεξη του στο πανεπιστήμιο Μελβούρνης ο καθηγητής της Γλωσσολογίας και λεξικογράφος, Γεώργιος Μπαμπινιώτης με αναφορά του σε λέξεις και τη φωνολογία της Αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου απέδειξε ότι οι Αρχαίοι Μακεδόνες είχαν καλλιεργήσει φωνολογικά μια δωρικού χαρακτήρα ελληνική διάλεκτο, την οποία χρησιμοποιούσαν προφορικά.

Οἱ Μινωΐτες στὴ Βόρεια Θάλασσα…

Χανς Πέτερ Ντυρ, Το ταξίδι των Αργοναυτών, εκδόσεις Insel, 2011
Χανς Πέτερ Ντυρ, Το ταξίδι των Αργοναυτών, εκδόσεις Insel, 2011
 
   Ανακάλυψαν οι Μινωίτες πρώτοι τη Βόρεια Θάλασσα;  Στη Γερμανία αναζωπυρώνεται η συζήτηση γύρω από τα θεαματικά ευρήματα του εθνολόγου Χανς Πέτερ Ντυρ στη θάλασσα του Βατ παρά την αρχική αμφισβήτηση.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Σὲ καλὴ κατάσταση καὶ ἀσφαλὴ τὰ κλεμμένα τῆς Ὀλυμπίας

Image
Σε  καλή  κατάσταση  πλην  ελάχιστης φθοράς στα  χάλκινα αντικείμενα από  υγρασία,  λόγω της  παραμονής  τους  μέσα στο  έδαφος,  είναι τα αρχαία,  που  είχαν  κλαπεί από το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Ολυμπίας τον περασμένο Φεβρουάριο. Και τα 77 αντικείμενα  – χάλκινα,  πήλινα  και  φυσικά το χρυσό σφραγιστικό δακτυλίδι – βρίσκονται  από την Κυριακή το πρωί  στο  μουσείο  όπου  εξετάσθηκαν από τους αρχαιολόγους, καθώς  αρχίζει άμεσα και επιτόπου ο καθαρισμός  τους, προκειμένου  να  τοποθετηθούν  και  πάλι στην  έκθεση.

Ἡ Ἀθανασία τῶν Ἑλλήνων…

 

dodwell1821, γκραβούρες, Views in

Bazar of Athens – Τὸ παζάρι τῶν Ἀθηνῶν

 

   Ἦταν βαρὺ τὸ φορτίο τῶν αἰώνων καὶ δὲν ἀνάσαινε λεύτερα ἡ χώρα, νὰ ξαλαφρώσῃ. Πολύχρωμα λεφούσια σαΐτεψαν τὸ γένος καὶ θρονιάστηκαν σ’αὐτὴν τὴν Φωτεινὴ Χώρα ποὺ οἱ πρόγονοι ὀνόμασαν Ἑλλάς.
Καὶ καρπώθηκαν οἱ βάρβαροι τὴν μοίρα τοῦ λαοῦ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ τόπου. Τρύγησαν ἄγουρα κορμιὰ καὶ κλέψανε ἀνάσες…
Ἦταν βαρὺ τὸ φορτίο τῶν αἰώνων· κάλυψε ἡ ἀχλὴ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ σπαθὶ τὴν σκέψη· καὶ τὶς λευκὲς κολῶνες… τὶς κάλυψε ἡ ἀγράμπελη…

~~~
Οἱ μνῆμες ἒρχονται σὰν γέρικα φτερά,
χτυπῶντας, παλεύοντας νὰ κρατηθοῦν ψηλὰ
στὸν στρόβιλο τοῦ χρόνου.Πέταξε πρὸς τὴ λάμψη τοῦ πρωινοῦ ἣλιου
καὶ τὴ μυρωδιὰ τοῦ θυμαριοῦ, στὶς πλαγιὲς
μὲ τὰ σπασμένα μὰρμαρα.Πέταξε πρὸς τὰ ἀθέατα σημάδια
τῶν ἀλλοτινῶν καιρῶν, ποὺ ἀναπαύονται
κάτω ἀπὸ τὴν ἀγράμπελη.Μύρισε στὴ γῆ, αὐτὴ τὴ μυρωδιὰ τῆς ἀρχέγονης
γονιμότητας, ποὺ γενιὲς ἀχάλκευτων
δὲν κατάφεραν νὰ ἀφανὶσουν.

Καὶ εἶναι τὸ μυαλὸ ποὺ παλεύει νὰ ἀναδείξῃ
μέσα ἀπὸ τὶς ρωγμές, τὸ μεγαλεῖο
ποὺ ἀναχαραζει ἡ σκέψη…

Χλόη

 

 

   Καὶ τότε, οἱ ξένοι φίλοι μας οἱ πολιτισμένοι, ἦρθαν φορτωμένοι μὲ γραφὲς ἑλληνικὲς, ἀρχαῖες· καὶ πάτησαν στ’ἀχνάρια τῶν θεῶν καὶ βρῆκαν τὶς κρυψῶνες, ποὺ λούφαζε παραδομένο, τὸ πνεῦμα τὸ παλαιό, τὸ Ἑλληνικό.
«Ὢ τὶ χαρά!» ἀναφώνησαν ἐκστασιασμένοι οἱ πολιτισμένοι φίλοι… «Ἡ Ἀθανασία ἑνὸς Λαοῦ αἰῶνες σκλαβωμένου, δικιά μας!»

~~~

 

Ἀθηνᾶ, ἀρ. φύλ. 889, 04.02.1842
«Ἂν ἔχῃ τι ἡ Ἑλλὰς μὲ τὸ ὁποῖον νὰ δεικνύῃ τὴν παλαιάν της λαμπρότητα διὰ τὴν ὁποίαν καὶ τὴν ἐσεβάσθησαν καὶ τὴν σέβονται τὰ φωτισμένα ἔθνη, εἶναι τὰ λείψανα τῶν ἀρχαιολογιῶν της.
Κατὰ δυστυχίαν ὅμως καὶ αὐτὰ ἀπὸ διαφόρους κατὰ διαφόρους καιροὺς ὑπεξαιροῦνται καὶ στέλλονται ἔξω τῆς Ἑλλάδος. Κατ’ αὐτὰς συνέλαβαν ἄνθρωποι τῆς ἀστυνομίας τοῦ Πειραιῶς ξένους οἵτινες μετέφεραν ἓν δοχεῖον ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἵστατο ἄγαλμά τι, κεκρυμμένον ὑπὸ χόρτων, ἐπροσπάθησαν δὲ νὰ τὸ ἐμποδίσουν, ἀλλ’ ὄντες οἱ ξένοι πολλοὶ καὶ εὑρισκόμενοι εἰς παράμερον τόπον δὲν ἐδυνήθησαν· τὴν ἀρχαιότητα ταύτην μετέφερον εἰς ἓν Ἀγγλικὸν πλοῖον καὶ μέχρι τῆς σήμερον τὴν κρατοῦν ἐκεῖ.»

   Καὶ γύμνωσαν τὸν τὸπο τὸν ἱερὸ, τὸν βασανισμένο. Καραβιὲς Ἀθανασίας ταξίδεψαν, ἐξαναγκασμένοι πολιτισμικοὶ μετανᾶστες σὲ χῶρες ποὺ καυχιῶνται γιὰ πολιτισμὸ, ἀλλὰ πολιτισμὸ δὲν ἔχουν…

Χλόη

Οἱ εἰκόνες εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο «VIEWS IN GREECE», Edward Dodwell, London 1821
Ἡ ἐφημερίς Ἀθηνᾶ εἶναι ἀπὸ τὴν ψηφιοθήκη τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης