Ἑλλήνων ὄρχησις…

Κουρήτες

 

   8. Ἀναφέρεται ὅτι πρώτη ἡ Ρέα ἐθέλχθη ἀπὸ αὐτὴν τὴν τέχνη ταύτης (ὀρχήσεως) καὶ εἰς μὲν τὴν Φρυγίαν ἔβαλε τοὺς Κορύβαντας νὰ χορεύσουν, εἰς δὲ τὴν Κρήτην τοὺς Κουρῆτας, καὶ δὲν ὡφελήθη ὀλίγον ἐκ τῆς τέχνης αὐτῶν, ἀφοὺ διὰ τοῦ χοροῦ των τῆς ἔσωσαν τὸν Δία, ὥστε καὶ δικαίως ὁ Ζεὺς νὰ ὁμολογῇ ὅτι ὀφείλει εἰς αὐτοὺς σῶστρα, διότι χάρις εἰς τὴν ὄρχησίν των ἐσώθη ἀπὸ τοὺς ὀδόντας τοῦ πατρός του.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ὁ Ἡνίοχος τῶν Δελφῶν…

Ηνίοχος7.

 Ἐστία, ἀρ. φύλ. 53, 23.4.1896

     «Τὸ ἐν Δελφοῖς ἀνακαλυφθὲν χαλκοῦν ἄγαλμα θεωρεῖται ὡς ἀριστούργημα τέχνης, τὸ δὲ ἀποσταλὲν εἰς τὸ ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας περὶ αὐτοῦ τηλεγράφημα λέγει ὅτι «εὗρον οἱ Δελφοὶ τὸν Ἑρμῆν αὐτῶν». Τὸ δὲ σπουδαῖον εἶνε ὅτι ἔχει ὕψος 1,75 τοῦ μέτρου καὶ εἶνε τὸ μόνον ἐν Ἑλλάδι μέχρι τοῦδε εὑρεθὲν ἀρχαῖον χαλκοῦν ἄγαλμα τοιούτου μεγέθους. Ἐν τῷ τηλεγραφήματι τὸ ἄγαλμα περιγράφεται ὡς ἑξῆς: …

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ἀρχαιολογικὲς ταινίες ἀπὸ τὸ Α.Ι.Μ.Θ.Σ.

01_265

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Aρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών μοιράζεται με το κοινό τις αρχαιολογικές εκπαιδευτικές ταινίες παραγωγής του. Στο δίαυλο Α.Ι.Μ.Θ.Σ. Βιντεοθήκη στο YouTube (http://www.youtube.com/user/AIMTHS), οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να δουν τις παρακάτω αρχαιολογικές ταινίες παραγωγής 2010-13:

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ἡ πρώτη ἐκτύπωση στὴν Εὐρώπη…

285290_10151302238398067_880496749_n

©THE SCHØYEN COLLECTION

Ἡ πρώτη ἐκτύπωση στὴν Εὐρώπη… 6ος αἰώνας π.Χ.


Ἐπίκληση στὸν θεὸ Φοῖβο Ἀπόλλωνα. Φύλλο χρυσοῦ μὲ στρογγυλεμένες ἄκρες.
Αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ δεῖγμα σὲ χρυσό ἀπὸ τὰ φυλαχτὰ ποὺ εἶναι γνωστὰ ὡς Ἐφέσια Γράμματα. Οἱ ἀναφορὲς αὐτῶν τῶν φυλαχτῶν σὲ ἑλληνικὲς κωμωδίες καὶ ἄλλα λογοτεχνικὰ κείμενα, δείχνουν ὅτι ἦταν μαζικῆς παραγωγῆς καὶ συχνᾶ τὸ ἔφεραν πάνω τους. Αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ παράδειγμα ἐκτυπώσιμου φυλαχτοῦ. Τὸ λεπτὸ φύλλο χρυσοῦ τοποθετήθηκε πάνω ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ποὺ εἶχε ἀνυψωμένα γράμματα καὶ μὲ πίεση ἐκτυπώθηκαν τὰ γράμματα πάνω στὸ φυλαχτό.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ἀναστηλώνονται τὰ «Κυκλώπεια» τείχη στὴν Τίρυνθα…

Συνεργεία αρχαιολόγων, ειδικών επιστημόνων και ειδικός γερανός, ξεκίνησαν από την Τρίτη 9 Απριλίου, αναστηλωτικές εργασίες στα «κυκλώπεια» τείχη στην Ακρόπολη της Τίρυνθας. 

Στην Τίρυνθα, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε έναν χαμηλό λόφο, υπάρχουν ίχνη κατοίκησης από την νεολιθική εποχή μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, αλλά άκμασε ιδιαίτερα την εποχή του χαλκού. Περίπου το 1600 με 1000 π.Χ. ο λόφος οχυρώθηκε με τα κυκλώπεια τείχη από τον μυθικό ιδρυτή του τον Προίτο, ο οποίος λόγω της διαμάχης του με τον αδερφό του Ακράσιο αυτοεξορίστηκε στην Λυκία. Όταν επέστρεψε όμως έφερε μαζί του και τους Κύκλωπες οι οποίοι και έχτισαν τα μυθικά τείχη της πόλης. Με την Τίρυνθα συνδέονται οι μυθικοί ήρωες Βελλερεφόντης, Περσέας και Ηρακλής. Η Τίρυνθα καταστράφηκε από το Άργος στις αρχές του 5ου αιώνα και από τότε ουσιαστικά δεν κατοικήθηκε ξανά. Ο Ερρίκος Σλήμαν πραγματοποίησε εκεί ανασκαφές στα έτη 1884 και 1885.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ἀναστηλώνεται ἀρχαῖος πύργος, θύμα τῶν βομβαρδισμῶν τοῦ 1944…

Την απόφαση πήρε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο…

Αναστηλώνεται αρχαίος πύργος, θύμα των βομβαρδισμών του 1944

Αρχαίο  μνημείο που καταστράφηκε σε  μεγάλο  βαθμό  από  τους  βομβαρδισμούς   του  Πειραιά  το  1944 πρόκειται επιτέλους  να  αποκατασταθεί.  Πρόκειται για τον  ένα  από  τους  δύο  πύργους των  Ηετιώνειων Πυλών, κατασκευής 4ου  π.Χ. αιώνα, ο  οποίος μπορεί  να … περίμενε  λίγο παραπάνω,  τώρα  όμως  και  ύστερα από  απόφαση του  Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου θα  αναστηλωθεί.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Κρασὶ Καβάλας 6.500 ἐτῶν…

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ…

 Οι πιο παλιοί οινοποιοί στην Ευρώπη ζούσαν στο αρχαιότερο χωριό των γεωργοκτηνοτρόφων στη Μακεδονία, έναν προϊστορικό οικισμό στην περιοχή Ντικιλί Τας, μόλις 2 χιλιόμετρα από την αρχαία πόλη των Φιλίππων Καβάλας…

Στον προϊστορικό οικισμό, που ανασκάπτεται στο πλαίσιο ελληνογαλλικής συνεργασίας, βρέθηκαν πρόσφατα μεγάλες ποσότητες από απανθρακωμένες ρώγες πατημένων σταφυλιών, ένδειξη ότι φρέσκα φρούτα είχαν πατηθεί για την εξαγωγή χυμού.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Σημαντικὸς μυκηναϊκὸς οἰκισμὸς ἀποκαλύφθηκε στὸν Ἀντικάλαμο…

Σημαντικός είναι ο αρχαίος οικισμός, των μυκηναϊκών χρόνων, που έχει βρεθεί στον Αντικάλαμο, κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ, κατά τις εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου. Αυτό τόνισε στην «Ε» η προϊσταμένη της ΛΗ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αννα Καραπαναγιώτη.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου