Ἀνασκαφὲς στὰ ἀρχαῖα μεταλλεῖα τοῦ ὂρους Παγγαίου…

Ανασκαφές στα ορυχεία χρυσού και αργύρου του Παγκαίου πραγματοποιούν η ΙΗ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας με το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ φέρνοντας στο φως μυστικά της αρχαίας μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας. Το όρος Παγγαίο, από τις πλέον φημισμένες μεταλλευτικές περιοχές της αρχαίας Ελλάδας, μνημονευόμενη από πλήθος ιστορικών, θεωρείται ένα σχετικά ανεξερεύνητο βουνό. Οι απρόσιτες βουνοπλαγιές του και η πυκνή βλάστηση κρύβουν μυστικά αιώνων, τόσο στην επιφάνειά του όσο και στα έγκατά του.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου