Δύο ὀβολοὶ Μεσημβρίας (Ποντική)

μεσημβρία

     Νόμισμα δύο ὀβολῶν τῆς ἀρχαίας Μεσημβρίας, Θράκη. 400-350 π.Χ.

     Κορινθιακὸ κράνος στὴν ἐμπρόσθια ὅψη

     Mesembria, Thrace. 400-350 BC. AR Diobol,

     Obv: Corinthian helmet facing, N-I below
Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου