Σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου (2)

Αλέξανδρος

Ὁ Πλούταρχος στὸ ἔργο του, «Περί τῆς Ἀλεξάνδρου Τύχης ἢ Ἀρετῆς, Λόγος Β, παράγραφος 11, ἀναφέρει, γιὰ τὴ σχέση τῶν Μακεδόνων μὲ τοὺς Θηβαίους:
Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Φιλόστρατος, «Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον»…

apollonius

Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς

Ὁ Δάμις ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Ἀπολλωνίου καὶ ἔγραψε σχετικὰ γιὰ τὶς περιοδεῖες του, στὶς ὁποῖες λέει πὼς τὸν συνόδευσε κι ὁ ἴδιος. Ἐπίσης ἔγραψε γιὰ τὶς γνῶμες, τὶς ὀμιλίες καὶ τὶς προβλέψεις τοῦ Ἀπολλωνίου. Τὶς σημειώσεις αὐτὲς τοῦ Δάμιδος, τὶς ἔδωσε ἕνας συγγενής του στὴν αὐτοκράτειρα Ἰουλία Δόμνα, σύζυγο τοῦ Σεπτιμίου Σεβήρου, ἡ ὁποία ἀνέθεσε στὸν Φιλόστρατον νὰ τὶς ἀντιγράψῃ καὶ νὰ τοὺς δώσῃ ὕφος λογοτεχνικό διότι ὁ Δάμις τὶς εἶχε καταγράψει μὲ σαφήνεια μέν, ἀλλὰ χωρὶς δεξιοτεχνία.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου (1)

Μ. Αλεξανδρος

Ὁ Πλούταρχος σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀναφέρει τὰ ἐξῆς:

«Ἀλέξανδρος ὅτι τῷ γένει πρὸς πατρὸς μὲν ἦν Ἡρακλείδης ἀπὸ Καράνου, πρὸς δὲ μητρὸς Αἰακίδης ἀπὸ Νεοπτολέμου, τῶν πάνυ πεπιστευμένων ἐστί». (Παράλ. Βίοι, 2). 

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Κύκλωπες – Οἱ περὶ τοῦ Πολύφημου γένους…

Πολύφημος

Τύφλωση τοῦ  Κύκλωπα  Πολύφημου,  Λακωνική μελανόμορφος κύλιξ,

περίπου 540 π.κ.χ.    *

–Κύκλωπες – Οι περί του Πολύφημου γένους–

 

Τρία γένη Κυκλώπων έχουμε:

 

1.       Ουράνιοι – Θεοί

2.      Χειρογάστορες – δημιουργοί του Άργους και των τοίχων των Μυκηνών

3.      Οι περί τον Πολύφημον, στην Οδύσσεια.

  Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ἀθηναίων Πολιτεία, Ἀριστοτέλους

Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν πολιτειῶν τοῦ Ἀριστοτέλους ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ ἀποσπάσματα, ποὺ διασώθηκαν σὲ διάφορους συγγραφεῖς, εἶναι 99. Στὰ 51 ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀποσπάσματα τὸ ὄνομα τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ὁ τῖτλος τῶν Πολιτειῶν ἀναφέρονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔτσι:

«Ἀριστοτέλης ἐν τῇ ……..ων πολιτεία». Σὲ ἄλλα 16 ἀναφέρεται ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὸ ὄνομα τῆς πολιτείας. Καὶ στὰ ὑπόλοιπα εἶναι πρόδηλα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο, καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους τὸ ὄνομα καὶ τῆς πολιτείας. Ἔτσι, καταρτίσθηκε ὁ κατάλογος τῶν πολιτειῶν τοῦ Ἀριστοτέλους:

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ἡ τριπλὴ διύλισις τοῦ Σωκράτους…

Socrates_Efes_Museum

Τοιχογραφία οἰκίας ποὺ ἀπεικονίζει τὸν Σωκράτην. 1ος-5ος αἰ.  π.Χ. Μουσεῖον τῆς Ἐφέσου.

”Μίαν ἡμέραν ἐκεῖ ποὺ ὁ Σωκράτης ἒκανε τὴ βόλτα του στὴν Ἀκρόπολην, συνάντησε κάποιον γνωστόν του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀνακοίνωσε ὃτι θέλει νὰ τοῦ ὁμιλήσῃ γιὰ κάτι  σημαντικὸν ποὺ ἂκουσε, καὶ ἀφορᾶ κάποιον ἀπὸ τοὺς μαθητάς του. Ὁ Σωκράτης τοῦ εἶπε ὃτι θὰ ἢθελε, πρὶν τοῦ ἀναφέρῃ τὶ εἶχε ἀκούσει, νὰ τοῦ κάνῃ τὴν ἐξέταση τῆς “τριπλῆς διυλίσεως”.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ἡ περιγραφὴ τοῦ «Big Bang» ἀπὸ τὸν Λεύκιππο τὸν 5ο αἰῶνα π.Χ.

  Λεύκιππος, ο δάσκαλος του Δημόκριτου και πατέρας της ατομικής θεωρίας, την οποία πρόβαλε και εξέλιξε ο πιο χαρισματικός, πιθανότατα, μαθητής του.

Ο Λεύκιππος ήταν Έλληνας φιλόσοφος του 5ου αι. π.κ.χ. (480/470 π.κ.χ.-400 π.κ.χ.) από τα Άβδηρα (κάποιοι λένε από τη Μίλητο) μαθητής του Ζήνωνα του Ελεάτη. Διατύπωσε πρώτος την υπόθεση ότι η ύλη αποτελείται από άτομα.

Του Μιχάλη Καλόπουλου

Είναι πέρα από κάθε κατανόηση το πως ο μέγας αυτός θεωρητικός (Λεύκιππος ο Αβδηρίτης) διέβλεψε από τότε με τέτοια ακρίβεια την μεγάλη κοσμογονική έκρηξη που σήμερα ειναι γνωστή ως BIG BANG!

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου