Ὁ «Τουρκικὸς» Πολιτισμός…

Κωνσταντινούπολις, Ἀρχαιολογικὸν Μουσεῖον

Κωνσταντινούπολις, Ἀρχαιολογικὸν Μουσεῖον

Ἡ Ἀττάλεια (σημερινὴ Antalya) εἶναι μία παραθαλάσσια πόλη τῆς Μεσογείου στὴν νότια ἀκτὴ τῆς Τουρκίας, στὴν παλιὰ Παμφυλία. Ἡ περιοχὴ κατοικήθηκε ἀπὸ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους, καὶ στὴν γύρω περιοχὴ ὑπάρχουν πολλοὶ ἀρχαῖοι οἰκισμοί.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου