Τέλος στὶς ἐπιχειρηματολογίες τῶν Βρετανῶν…

Marbles_British_Museum

Τὰ Γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνος, ποὺ ἐκτίθενται στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο, ἀποτελοῦν τὸ 50% περίπου τοῦ συνόλου τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου τοῦ Παρθενῶνος  ποὺ σώζεται σήμερα. Ἡ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ καὶ ἐπανένωσή τους μὲ τὸ ἄλλο 45% περίπου ποὺ βρίσκεται στὴν Ἀθήνα ἀποτελεῖ πολιτιστικὴ ἐπιταγὴ ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθῇ.

Ἡ ἀρχαιολόγος καὶ προϊστάμενη τῆς Διευθύνσεως Τεκμηριώσεως καὶ Προστασίας Πολιτιστικῶν Ἀγαθῶν, κα Ἐλένη Κόρκα ἔκανε τὴν παρουσίαση μὴ εὐρέως γνωστῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων ποὺ ἐνισχύουν σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὰ ἠθικὰ καὶ νομικὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς ἐπανενώσεως τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος, σὲ ἡμερίδα γιὰ τὰ Γλυπτὰ ποὺ διεξήχθη στὸ Λονδίνο τὸν Ἰούνιο τοῦ 2012.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ¨ΟΡΚΟΥ¨ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ…

louvre_alexander_delosὉ Ἀλέξανδρος τῆς Δήλου. Μουσεῖο Λούβρου (livius.org)

“ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν”  Εὐριπίδης

“Μέγα φρονῶν οὐκ ἐπί τοίς διά τύχην, ἀλλά ἐπί τοίς δί αὐτόν γιγνομένοις”  Ἰσοκράτης

Ὑπάρχουν παρά πολλές στιγμές στήν ζωή ἐνός ἀνθρώπου, ὅπου κυριαρχεῖ τό αἴσθημα τοῦ ἔνστικτου ἀπό αὐτό τῆς λογικῆς καί τῆς ἀληθοφάνειας.
Ἔτσι ἀκριβῶς ἔγινε καί μία μέρα ὅταν εἶδα ἀναρτημένο σέ δημόσιο χῶρο, ἕνα κείμενο πού ἀπό κάτω ἔλεγε :

«Ὁ ὅρκος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου» ΟΠΙΣ, 324 ΠΧ.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ὁ Ἀπόλλων δὲν πωλεῖται!

Εξαιρείται της συμφωνίας για τον «Αστέρα» Βουλιαγμένης…

Ο  Απόλλωνας δεν πωλείται!

Ο «Αστέρας» πωλείται, όχι όμως και τα αρχαία του. Πρόκειται για το  σημαντικό  ιερό του  Απόλλωνα Ζωστήρα,  το  οποίο βρίσκεται στην πλαζ του  ξενοδοχείου  της Βουλιαγμένης -κυριολεκτικά  μέσα στην  άμμο- ένας  εξαιρετικός  ναός  με  μεγάλη ιστορία, ο  οποίος  μάλιστα  έχει  αναστηλωθεί.  Σε  κάθε  περίπτωση  ωστόσο  και  σύμφωνα  με τον Αρχαιολογικό  Νόμο η  πώληση του  ξενοδοχειακού συγκροτήματος  δεν  περιλαμβάνει  και τις αρχαιότητες που βρίσκονται στην  έκτασή  του,  διότι  αυτές  ανήκουν στο  ελληνικό κράτος. Αλλωστε στην προκειμένη  περίπτωση  ο  ναός βρίσκεται στον αιγιαλό,  δεν  είναι  καν δηλαδή, σε ιδιωτικό  χώρο. Αλλού  βρίσκονται όμως τα  προβλήματα:

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου