Εὒρημα-ἒκπληξη στὴν Τραπεζὰ Αἰγίου…

Ἀρχαῖοι ναοί, ὁ ἓνας πάνω στὸν ἂλλον…

Εύρημα-έκπληξη στην Τραπεζά  Αιγίου

Τα ερείπια του ναού που σήμερα προστατεύονται από στέγαστρο

Αρχαίο  ναό  της Γεωμετρικής  εποχής  έκρυβε  στα θεμέλια  του ο  μεγάλος, αρχαϊκός  ναός του 530-510 π.Χ. της  Τραπεζάς Αιγίου,  που  είχε έρθει στο φως το 2009.  Την  αποκάλυψη  έκανε  ο αρχαιολόγος κ. Ανδρέας Βόρδος κατά τη διάρκεια έρευνας στη θεμελίωση του  πτερού  του  ναού  όπου εντόπισε ένα άλλο  κτίσμα με  ανωδομή από ωμές πλίνθους,  που σώζεται σε  ύψος τεσσάρων  δόμων και θεμέλια από αργολιθοδομή.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου